Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение В изпълнение
Субект по ЗЕУ Комисия за регулиране на съобщенията
Име на документа „Осигуряване на техническа поддръжка и обновяване на софтуерна счетоводна система "Фисконт 97 ""
Дата на публикуване 11-01-2023
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 13-12-2022
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение Целта е осигуряване на техническа поддръжка и обновяване на софтуерна счетоводна система "Фисконт 97 ", включваща различни счетоводни модули (приходи,ДМА, счетоводство)
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове 10-00 Текущи разходи
Показатели Внедрени сигурни технологии за обмен на данни: 15000/15000
План за изпълнение:
1167 Предмет на обществената поръчка „Осигуряване на техническа поддръжка и обновяване на софтуерна счетоводна система "Фисконт 97 ""
1167 Дата на обявяване на процедурата
1167 CPV кодове 48444000-2 Счетоводна система
1167 Необходим финансов ресурс (общо) 15000.0
1167 Описание
1167 Пореден номер
1167 Начин на изпълнение
1167 Дейност „Осигуряване на техническа поддръжка и обновяване на софтуерна счетоводна система "Фисконт 97 "
Прикачени Технически спецификации: