Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение
Субект по ЗЕУ Агенция "Пътна инфраструктура"
Име на документа Осигуряване на специфични справки в CRM приложение, промяна в WEB приложение и известия по имейл.
Дата на публикуване 18-01-2023
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 18-01-2023
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение Подобряване на ефективността на генерираните от системата справки.
Улесняване на потребителите при закупуване на е-винетки и маршрутни карти.
Уведомяване на потребителите при изтичаща годишна е-винетка.
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове
Показатели Друг: 202000/202000
План за изпълнение:
1276 Начин на изпълнение Изпълнителя описва във файла с техническото предложение, че предвидените промени в модулите на вече внедрената система, могат да бъдат реализирани чрез персонализация на съществуващия софтуер. Не се разработват нови приложения. Променят се функционалности на разработени вече приложения с цел осигуряване на специфични справки в CRM приложение, промяна в WEB приложение и настройка на функционалност за изпращане на известия по имейл.
Файла с техническото предложение KAPSCHRIATECHNICALsign.pdf е приложен с финансовото предложение и е прикачен в по долната секция.
1276 Предмет на обществената поръчка
1276 Дата на обявяване на процедурата
1276 CPV кодове
1276 Необходим финансов ресурс (общо) 202000.0
1276 Описание Подобряване на ефективността на генерираните от системата справки.
Улесняване на потребителите при закупуване на е-винетки и маршрутни карти.
Уведомяване на потребителите при изтичаща годишна е-винетка.
1276 Пореден номер 1
1276 Дейност Осигуряване на специфични справки в CRM приложение, промяна в WEB приложение и известия по имейл.
Прикачени Технически спецификации: