Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение
Субект по ЗЕУ Комисия за финансов надзор
Име на документа Абонаментна техническа поддръжка на управленска информационна система „Застрахователен надзор“
Дата на публикуване 30-01-2023
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 30-01-2023
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение Осигуряване на нормалното функциониране на управленска информационна система „Застрахователен надзор“.
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове
Показатели Друг: 25920/25920
План за изпълнение:
1300 Предмет на обществената поръчка
1300 Дата на обявяване на процедурата
1300 CPV кодове
1300 Необходим финансов ресурс (общо) 25920.0
1300 Описание Осигуряване на нормалното функциониране на системата и нейните компоненти;
- Отстраняване на проблеми, свързани с нормалното функциониране на системата и нейните компоненти в това число програмни грешки и други проблеми, установени при експлоатацията на системата в режим 8х5 (по 8 работни часа х 5 работни дни в седмицата – от понеделник до петък);
- Отстраняване на проблеми, свързани с нормалното функциониране на портал Инвестиционни посредници;
- Извършване на промени по сега действащите механизми на системата;
1300 Пореден номер
1300 Начин на изпълнение Договор за техническа поддръжка
1300 Дейност Осигуряване на техническа поддръжка
Прикачени Технически спецификации: